คณะครูและบุคลากร

คณะครูและบุคลากร

คณะครูและบุคลากรที่ CHIJ ทุกท่านมีทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง ประสบการณ์สอน และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย อันเป็นสิ่งสำคัญในการอุทิศตนเพื่อความมุ่งมั่น ความสำเร็จ และการพัฒนาโดยรวมของผู้เรียน

Sr. Jane Sinprayoon

School Director

Sr. Patchara Siribhakdeevong

Religious Education

Mrs. Suchada Sarasophon

Administrative Assistant and Registrar

Mr. Kenneth Zaide

Computer / Mathematics Teacher

Mrs. Ruth Mae A. Ombid

English Teacher

Ms. Intira Somking

English Teacher

Mr. Nakarin Chowwadi

English & Office Procedures

Mrs. Rachnida Arora

School Principal

Sr. Chidchanok Saengsuriya

Religious Education

Mrs. Isabeli Santichotinant

Accounting Teacher

Ms. Maria Teresa Nada

Computer Teacher

Ms. Phuree Pongchaloem

English Teacher

Mr. Thanawat Asawararit

Thai for Business & Science

Ms. Liu Xiaoning

Chinese Teacher

Thank you for your interest in Convent of the Holy Infant Jesus School. Please fill out the form below to download our brochure.