โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา
"Bringing Forth a Competent, Virtuous and Caring Citizen"
โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา
Previous slide
Next slide

นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร 2 ใบควบคู่กัน

หลักสูตร

CHIJ ได้ใช้หลักสูตรของทางโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ไปทำงานในบริษัทและองค์กรต่างๆ หรือไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพราะหลักสูตรประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงาน และยังใช้เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

เมื่อนักเรียนจบหลักสูตร 3 ปี จาก CHIJ นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร 2 ใบควบคู่กัน คือใบประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนหลักสูตรเลขานุการ(ภาษาอังกฤษ) และใบประกาศนียบัตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม 6) สายศิลป์-ธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษจากโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพฯ

CHIJ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนและสนับสนุนให้เข้าร่วมการทำแบบทดสอบอังกฤษตามมาตรฐานระดับสากล เช่น IGCSE, TOEIC, TOEFL และ IELTS

โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา

The English-Speaking School of Business
Bringing Forth a Competent, Virtuous and Caring Citizen

วีดีโอ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เลขาธิการ กช. ปลื้มโครงการเรียนรวมหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนวิชาชีพหลักสูตรเลขานุการ...

Misguided misconceptions

When it comes to the career path Thai parents desire for their children, vocational education more likely than not ranks at the bottom.

เตรียมตัวเป็นเลขาฯ-สนทนาอังกฤษคล่องได้ที่ร.ร.หญิง"โฮลี่"

เตรียมตัวเป็นเลขาฯ-สนทนาอังกฤษคล่องได้ที่ร.ร.หญิง"โฮลี่"-พระกุมารเยซูวิทยา : รายงาน โดย...

โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา

โรงเรียนอินเตอร์ในกรุงเทพมีมากมายให้เลือกในปัจจุบัน แต่ทำไมคุณถึงควรเลือกโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา? เพราะที่นี่ เราคือโรงเรียนสายอาชีพเอกชนหญิงล้วนประเภทวิชาชีพหลักสูตรเลขานุการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน คุณจึงมั่นใจได้เลยว่าทุกการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการบริหาร คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ จะได้รับการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาครบถ้วน สามารถนำไปใช้ได้จริง และที่สำคัญทุกวิชาจะถูกสอนในรูปแบบของภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียนอินเตอร์เลยทีเดียว เพื่อให้นักเรียนที่เรียนจบจากที่นี่พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือ โลกของการทำงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาของเราเป็นโรงเรียนคอนแวนต์ (หญิงล้วน) สายอาชีพแบบอินเตอร์ได้มีการก่อตั้งมากว่า 50 ปี ไม่เพียงแต่ระยะเวลายาวนานของการก่อตั้ง หลักสูตรการสอนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอันเข้มข้น และ บรรดาศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนอินเตอร์พระกุมารเยซูวิทยา ที่ได้ไปทำงานกับบริษัทชั้นนำนั้น มีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ และมีความคล่องแคล่วในด้านภาษาอังกฤษเพราะ นักเรียนทุกคนจะได้รับการฝึกฝนและสนับสนุนให้เข้าร่วมการทำแบบทดสอบอังกฤษตามมาตรฐานระดับสากล เช่น IGCSE, TOEIC, TOEFL และ IELTS ก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ถึงความสำเร็จของหลักสูตรเราอีกเช่นกัน

มากไปกว่าหลักสูตรการศึกษาในระยะเวลา 3 ปี และเข้ารับการฝึกงานอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือนระหว่างศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3 ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีทักษะด้านธุรกิจ และภาษาอังกฤษเพื่อสอบสนองต่อโลกธุจกิจสมัยใหม่ เรายังมีการมุ่งเน้นด้านจริยธรรม สังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย คุณจึงมั่นใจได้เลยว่า เมื่อจบการศึกษาจากที่ โรงเรียนอินเตอร์พระกุมารเยซูวิทยาของเราไป คุณจะได้ไปพร้อมกันทั้งความรู้และจริยธรรม สังคมอันดีงาม ที่เป็นสิ่งที่มีความต้องการเป็นอย่างสูงในสังคมธุริกิจทั้งในและต่างประเทศ

การเลือกโรงเรียนในกรุงเทพแน่นอนว่าความสะดวกต่อการเดินทางย่อมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาของเราตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 101 ทำให้การเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารส่วนตัว หรือ การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็สะดวกสบาย เพราะห่างจากสถานทีรถไฟฟ้าปุณณวิถีเพียง 5 นาที สำหรับนักเรียนที่บ้านอยู่ไกลหรือต่างจังหวัด ทางโรงเรียนก็ยังสามารถจัดที่พักให้ได้อีกด้วย

ในโลกสังคมธุรกิจสมัยใหม่ในตอนนี้ เนื้อหาความรู้ทางด้านธุรกิจที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นและคู่ควร เพราะฉะนั้นโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา คือตัวเลือกของโรงเรียนสายอาชีพเอกชนหลักสูตรภาษาอังกฤษจึงเป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่คู่ควรสำหรับลูกหลานของคุณอย่างแน่นอน

ติดต่อเรา

ที่อยู่

763 ซอย สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทร. หมายเลข.: (02) 311-1546, 741-8550

หมายเลขโทรสาร.: (02) 741-8220

อีเมล์: ijschool@gmail.com

Thank you for your interest in Convent of the Holy Infant Jesus School. Please fill out the form below to download our brochure.